หน้าแรก ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดต่อเรา

หน้าแรก ซ่อมแอร์ระบบรั่ว

ล้างแอร์ด่วน,ซ่อมแอร์

Custom Search


ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์
ซ่อมแอร์ด่วน
ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์
ล้างแอร์ด่วน


 

 

 

 

 

 

 

 

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์บ้าน,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์

ศูนย์บริการเฟริสท์เซอร์วิสแอร์
การซ่อมแอร์ระบบรั่ว คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานเป็นปกติทั้งตัวคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้องแอร์ มีลักษณะเป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยาแอร์ จากที่ใดที่หนึ่ง โดยอาการนี้ต้องตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมให้พบ และทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊กคัมระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นทำการเติมน้ำยาแอร์ใหม่
ตารางราคาค่าบริการซ่อมรั่ว

รายละเอียดการทำงานซ่อมแอร์ระบบรั่ว

ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

พนักงานหารอยรั่วเจอแล้วและชี้ตำแหน่งรอยรั่วให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดมาซ่อมรั่ว

พนักงานโทรแจ้งรอยรั่วที่หาพบให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม
รายละเอียดการทำงานซ่อมแอร์ระบบรั่ว

ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์
การเรียกเก็บค่าบริการ :
ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อม และราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้ง

หน้าแรก | ล้างแอร์ | ซ่อมแอร์ | ติดต่อเรา | ©2009 firstservicesair.com Web Development by Lemursoft (Thailand) Co.,Ltd.