หน้าแรก ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดต่อเรา

หน้าแรก ล้างแอร์ประหยัดไฟ

ล้างแอร์ด่วน,ซ่อมแอร์

Custom Search


ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์
ซ่อมแอร์ด่วน
ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์
ล้างแอร์ด่วน
ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์บ้าน,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์

ศูนย์บริการเฟริสท์เซอร์วิสแอร์

การประหยัดไฟนั้น เราสามารถทำได้ตั้งแต่การเริ่มคิดจะซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้เลยทีเดียว ไม่ว่าท่านจะซื้อหาเครื่องปรับอากาศขนาดใดมาใช้ ประการสำคัญที่จะต้องพิจารณา ก็คือ จะต้องเลือกเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เท่านั้น เนื่องจากฉลากประหยัดไฟเบอร์ เป็นเครื่องหมายรับรองว่า เครื่องปรับอากาศนั้น มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ตามที่ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
( ชคจ.)ได้ให้นโยบายรณรงค์ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อลดการสิ้นเปลืองในการใช้พลังงาน

      หก-ลฟ . อปฟ. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิ , ความชื้นสัมพัทธ์และการใช้พลังงาน ไฟฟ้าที่สถานี ตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย สาขาพระราม 7 ห้องรับแจ้งความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 Btu/h ยี่ห้อ PENN มีอายุการใช้งาน 10 ปี โดยใช้งาน 24 ชั่วโมง สภาพของเครื่องขาดการบำรุงรักษา 2 ปี โดยได้เก็บข้อมูลก่อนดำเนินการล้าง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 โดยได้ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 และได้เก็บข้อมูลหลังดำเนินการล้าง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้พิจารณาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ภายนอกก่อน และหลังล้าง ที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบ คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 กับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 4.66 kWh/ วัน ( 24 ชั่วโมง ) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การประหยัด 35.06 %

ล้างแอร์ช่วยชาติประหยัดไฟ
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ เป็นวิธีที่ช่วยท่านประหยัดเงินค่าไฟฟ้า และยังมีส่วนช่วยชาติไทยลดการใช้พลังงาน ในช่วงฤดูร้อน หากมีการล้างเครื่องปรับอากาศ 100,000 เครื่อง จะลดการใช้พลังงานลงได้ 36 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงิน ประมาณ 108 ล้านบาท

หากคนไทยตรวจล้างเครื่องปรับอากาศทั้ง 6 ล้านเครื่องทั่วประเทศ จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 2,160 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่ประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 2,800 ล้านบาท ต่อปี

ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน้าแรก | ล้างแอร์ | ซ่อมแอร์ | ติดต่อเรา | ©2009 firstservicesair.com Web Development by Lemursoft (Thailand) Co.,Ltd.