หน้าแรก ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดต่อเรา

หน้าแรก วิธีการเลือกเครื่องปรับอากาศ

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์บ้าน,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์

การเลือกเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศนั้น ควรพิจารณาที่ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกกันว่า EER(Energy Efficiency Ratio) เท่ากับ 11.0 หรือมากกว่า โดยอ่านค่า EER จากฉลาก ซึ่งได้จากการทดสอบในห้องทดสอบมาตรฐาน ซึ่งหากค่า EER
ยิ่งมีค่าสูง จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
ค้นหาเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 มาจากไหน ?

ประสิทธิภาพ Energy Efficiency Ratio (EER)
การปรับมาตรฐานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จากค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพพลังงาน (EER)10.6 เป็น 11.0 จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ
ร้อยละ 5ศูนย์บริการเฟริสท์เซอร์วิสแอร์

หน้าแรก | ล้างแอร์ | ซ่อมแอร์ | ติดต่อเรา | ©2009 firstservicesair.com Web Development by Lemursoft (Thailand) Co.,Ltd.