หน้าแรก ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดต่อเรา

หน้าแรก ข้อแนะนำในการเลือกซื้อแอร์

ล้างแอร์,ซ่อมแอร์,แอร์บ้าน,แอร์เสีย,เติมน้ำยาแอร์

ช้อแนะนำในการเลือกซื้อแอร์

1. ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้ เพราะแอร์โนเนมส่วนใหญ่จะมีกำลังความเย็น ( BTU ) น้อยกว่าที่แสดงไว้บนฉลากหรือที่ภาษาช่างแอร์เรียกว่า ไม่เต็มบีทียู เครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตโนเนมส่วนใหญ่มีกำลังความเย็นเพียง 70 – 80 % ของที่โฆษณาไว้ นอกจากจะมีกำลังความเย็นไม่เต็มบีทียูแล้ว –แอร์โนเนมยังมีเสียงดังแล้วยังเสียเร็วด้วย

2. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือเบอร์ 4 และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก. ) เพราะได้รับการทดสอบความสามารถในการทำความเย็นแล้ว ซึ่งทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าจะได้เครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพเต็มบีทียู นอกจากนี้ควรพิจารณาประกอบกับผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือด้วยเนื่องจากว่าอาจมีผู้ผลิตบางราย ปลอมฉลากเบอร์ 5 ด้วย

3. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศของผู้ผลิตที่และผู้แทนจำหน่าย มีบริการหลังการขายที่ดี ข้อนี้เป็นข้อที่มีความสำคัญมากเช่นกันผู้ให้บริการนั้นต้องมีความชำนาญ ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ เพราะนั่นหมายถึงผู้ที่จะดูแลเครื่องปรับอากาศของคุณ จะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดกับปัญหาจุกจิกกวนใจภายหลัง


ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศนั้น ควรพิจารณาที่ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกกันว่า EER(Energy Efficiency Ratio) เท่ากับ 11.0 หรือมากกว่า โดยอ่านค่า EER จากฉลาก ซึ่งได้จากการทดสอบในห้องทดสอบมาตรฐาน ซึ่งหากค่า EER
ยิ่งมีค่าสูง จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ค้นหาเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 มาจากไหน ?

ประสิทธิภาพ Energy Efficiency Ratio (EER)
การปรับมาตรฐานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จากค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพพลังงาน (EER)10.6 เป็น 11.0 จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ
ร้อยละ 5
ศูนย์บริการเฟริสท์เซอร์วิสแอร์
32/48 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160

โทร.02-413-0844,083-1776589,085-3043289
E-mail : firstair09@gmail.com


หน้าแรก | ล้างแอร์ | ซ่อมแอร์ | ติดต่อเรา | ©2009 firstservicesair.com Web Development by Lemursoft (Thailand) Co.,Ltd.